រឿងកំប្លែង

Tous les articles de la catégorie រឿងកំប្លែង

រឿងកំប្លែង «ឡើងមិនរួច»

Publié mars 26, 2011 par HENG Oudom

គ្រូ​អង់គ្លេស​និយាយ​រឿង​កម្លែង​ឲ្យ​ស្តាប់! ខ្ញុំ​យក​មក​ចែក​ជូន​ប្រិយ​មិត្ត​សើច

«ឡើងមិនរួច»

ប្តីប្រពន្ធមួយគូទើបនឹងរៀបការគ្នាថ្មីៗ។ យប់មួយប្រពន្ធដាក់ខ្នើយឱបនៅឃាំងកណ្តាល។ ប្តីឃើញដូច្នោះ ក៏គិតថា ប្រពន្ធមិនចង់ឲ្យនៅជិត ឬនាងមិនមានអារម្មណ៍…។ យប់កាន់តែជ្រៅទៅ ប្តីចេះតែបម្រាស់ចុះឡើងៗ ព្រោះដេកមិនលក់។ ទ្រាំនឹងប្តីរើចុះឡើងមិនបាន ប្រពន្ធក៏និយាយ៖ «គ្រាន់តែខ្នើយឱបប៉ុណ្ណឹងក៏ឡើងមិនរួច នែថ្ងៃមិញ ខ្ញុំឃើញឡើងដើមស្វាយកំពស់ណាណីរួច!!!»

រៀប​រៀងដោយ ហ.ឧត្តម

Publicités