បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះ ពី២៧កក្កដាដល់១សីហា២០១៥

សូម​ស្តាប់​សេចក្តីរាយការណ៍របស់ ហេង ឧត្តម ៖ http://mfi.re/listen/0qdhybqove6y4hg/07h00-oudom-world-weekly-02-08-2015.MP3

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s