បច្ចុប្ប​ន្នភាព​ពិភព​លោក

Publié mai 25, 2015 par HENG Oudom

ដើម្បីធ្វើ​កិច្ច​ការ​នេះ ខ្ញុំ​ត្រូវ​បញ្ចប់​វា​រហូត​ដល់​រំលង​អធ្រាត្រ។ ជា​ការ​នឿយ​ហត់ តែ​ក៏​រីករាយ​ដែរ ដែល​អាច​ធ្វើ​ការ​ដែល​ខ្លួន​អាច​ដឹង​ថា​អាច​មាន​ប្រយោជន៍​និងនាំ​មក​នូវ​ការ​​រីកចម្រើន​។

បច្ចុប្ប​ន្នភាព​ពិភព​លោក ថ្ងៃទី១១ដល់១៧ ឧសភា ២០១៥ ៖ http://mfi.re/listen/whgcuow4nmkqkte/07h00-Oudom-world-weekly-17-05-2015.mp3

បច្ចុប្ប​ន្នភាព​ពិភព​លោក ថ្ងៃទី១៨ដល់២៤ ឧសភា ២០១៥ ៖ http://mfi.re/listen/hqr12rcda1a0119/07h00-Oudom-world-weekly-sunday-24-05-2015.mp3

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :