ដំណើរមួយនៃ​ជីវិត!

ពេលខ្លះ ក្នុងជីវិត អ្នកអាចនឹងគិតថា អ្នកត្រូវធ្វើដំណើរម្នាក់ឯង!!

តែមិនប្រាកដដូច្នេះទាំងស្រុងនោះទេ! មានអ្នករួមដំណើរនឹងអ្នកដែរតើ!!

គ្រាន់តែគេនៅក្រោយ ឬទៅមុនអ្នក ហើយអ្នកខ្ឡះ ក៏នៅប្រដំប្រសងនឹងអ្នក!!

ដូច្នេះ សូមអ្នកមានសមានចិត្តចំពោះជនរួមដំណើរជីវិតផងគ្នា!!

@Heng Oudom
@Heng Oudom

 

Publicités

2 réflexions sur “ដំណើរមួយនៃ​ជីវិត!

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s