ឱកាស​ពិសេស​ចំពោះ​អ្នក​និពន្ធ​រឿង​កុមារ!

ខ្ញុំ​បាន​ទទួល​អ៊ីម៉ែល​មួយ​ ហើយ​ជា​ដំណឹង​ល្អចំពោះ​កវី​អ្នកនិពន្ធ ពិសេស​អ្នក​ដែល​មាន​ជំនក់​ចិត្ត​សរសេរ​រឿង​សម្រាប់​កុមារ!!

សូម​ចូលរួម​សរសេរ​ទាំង​អស់​អ្នក​គ្នា!!

សារពី​អង្គការ​រូម​ធូរីដកម្ពុជា៖

@Photo: Room to Read

@Photo: Room to Read

ជម្រាបសួរអ្នកនិពន្ធទាំងអស់ជាទីគោរព និងស្រឡាញ់!

កម្មវិធីបោះពុម្ពសៀវភៅនៃអង្គការរូមធូរីដកម្ពុជា នឹងបោះពុម្ពសៀវភៅកុមារចំនួន១៧ចំណងជើង ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ខាងមុខនេះ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ក្រុមការងារបោះពុម្ពសៀវភៅសូមជូនដំណឹងថា យើងនឹងមានការជ្រើសរើស រឿងប្រឌិតថី្មៗពីអ្នកនិពន្ធទាំងអស់ ទៅតាមពេលវេលាកំណត់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលជូនភ្ជាប់ជាមួយ។

យើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា អ្នកនិពន្ធទាំងអស់នឹងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងតែងនិពន្ធដែលបានសន្សំទុកពីការចូលរួមសិក្ខាសាលា ក៏ដូចជាបទពិសោធនានា ដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យអំណាននៅកម្ពុជាឱ្យ​កាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀត។

សូមអរគុណ!

រតនា និងកក្កដា

ការជ្រើសរើសរឿងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៣_Page_1

ការជ្រើសរើសរឿងសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៣_Page_2

ក្នងឱកាសនេះ ក្រុមការងារបោះពុម្ពសៀវភៅនៃអង្គការរូមធូរីដកម្ពុជា សូមជូនពរឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ២០១៣ សូមអ្នកនិពន្ធទាំងអស់មាន សុភមង្គលក្នុងគ្រួសារ សុខភាពល្អ គំនិតភ្លឺថ្លា និងប្រាថ្នាអ្វីៗ សូមឲ្យសម្រេចដូចបំណង!!!

Help us establish 1,000 school libraries by the end of the year!

Make your gift now and your donation will be matched

dollar-for-dollar thanks to a generous group of donors (up to US$2 million).

Match ends 12/31/12. www.roomtoread.org/1000libraries

Publicités

2 commentaires

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s