ចម្ងល់ទាំងតាំងពីតូចរបស់ខ្ញុំ

 

ខ្ញុំ៖ ម៉ែ! ដល់ចាស់ឡើងម៉ែស្លាប់អត់?

ម៉ែ៖ ស្លាប់តើកូន!

ខ្ញុំ៖ បើម៉ែស្លាប់! ខ្ញុំក៏អ៊ីចឹងដែរ! តែ…តើខ្ញុំទៅរកម៉ែនៅណាទៅ?

ម៉ែ៖…

ខ្ញុំ៖ ??

—K.VS

 

Publicités

Une réflexion sur “ចម្ងល់ទាំងតាំងពីតូចរបស់ខ្ញុំ

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s