ចម្ងល់ទាំងតាំងពីតូចរបស់ខ្ញុំ

 

ខ្ញុំ៖ ម៉ែ! ដល់ចាស់ឡើងម៉ែស្លាប់អត់?

ម៉ែ៖ ស្លាប់តើកូន!

ខ្ញុំ៖ បើម៉ែស្លាប់! ខ្ញុំក៏អ៊ីចឹងដែរ! តែ…តើខ្ញុំទៅរកម៉ែនៅណាទៅ?

ម៉ែ៖…

ខ្ញុំ៖ ??

—K.VS

 

Publicités

Un commentaire

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s