ឈើ

ឈើពុកត្រូវគេដុត

ឈើស្រកស្រុតឈើរបង

ឈើរស់គ្រោះកន្លង

ឈើសៅហ្មងសសរទ្រូង។

ឈើនេះសឹងតែអស់

ឈើកៀនកោះក្លាយជាធ្យូង

ឈើស្រស់ប្រែពុករូង

ឈើជាធ្យូងនៅដុតទៀត៕

ឃឹម ច័ន្ទ​សុអហំ

Publicités

Un commentaire

  1. ឈើឈរជាឈើមេ ឈើផ្តេកទេរឈើ​ទប់​ជ្រៀត ឈើ​ផ្តេក​ឈើ​ជា​ស្នៀត ឈើ​ព្រោងព្រាតឈើ​របង ។
    ឈើទេរ​រេររក​ដួល ឈើ​ឈរ​ជ្រួល​រលើង​ដង ឈើ​ផ្តេក​ផ្តួល​តាម​ផង ប៉ះពារ​ម្តង​របើកអស់ ។

    Réponse

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s