វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតែងនិពន្ធរឿងកុមាររបស់អង្គការរូមធូរីដកម្ពុជា

Publié août 4, 2011 par HENG Oudom

សួសី្តមិត្តអ្នកនិពន្ធនិងវិចិត្រករទាំងអស់ជាទីនឹករលឹក!

ខ្ញុំសូមផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងនេះដល់មិត្តទាំងអស់គ្នា ដើម្បីជ្រាប​ជាព័ត៌មាន។

សូម​ចុចទីនេះ Announcement from Room to Read.  ដើម្បី​អាន​ និង​ទាញ​យក​ការ​ប្រកាស​ដំណឹង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតែងនិពន្ធរឿងកុមាររបស់អង្គការរូមធូរីដកម្ពុជា​។

សូមជួយផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូន​ដំណឹងនេះទៅដល់មិត្តភកិ្តជាបន្តផង។

សូមបញ្ជាក់ថា ៖ ចំពោះ​​អ្នកនិពន្ធដែលធ្លាប់ចូល​រួមក្នុង​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលរបស់អង្គការរូមធូរីដកម្ពុជា​រួចហើយ នឹងមិនអនុញ្ញាតអោយចូលរួមក្នុងវគ្គនេះទេ។ ប៉ុន្តែបើអ្នកនិពន្ធនោះ ចេះគូររូបភាព ទើប​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចូលបាន។
ចំពោះ​​វិចិត្រករ ទោះបីជាធ្លាប់ចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្ខាសាលារបស់អង្គការរូមធូរីដក៏ដោយ ក៏អាចចូល​រួម​ក្នុង​វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះបានដែរ ប្រសិនបើមានបំណងចង់​ចេះ​សរសេរ​រឿងសម្រាប់កុមារ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដែលមានភ្ជាប់ជាមួយ

ចំពោះ​ពត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ទាក់​ទង៖

Huy Chheng Rattana

Senior LLP Program Officer

Room to Read

Cambodia Country Office

#111, Street 566, Phnom Penh, Cambodia

Phone/Fax: +855 23 881 161/23 881 171

H/P:                         +855 99 999 308            

www.roomtoread.org

ប្រភព៖ សំបុត្រ​របស់​ Huy Chheng Rattana

 

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :