ចង់ធ្វើអ្នកកាសែត ពិធីករ អ្នកអានព័ត៌មាន!

Publié août 1, 2011 par HENG Oudom

ដំណឹងអាហារូបករណ៍ពីអង្គការស៣

ដើម្បីផ្ដល់ឳកាសដល់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សទាំងឡាយដែលទើបបញ្ចប់ថ្នាក់ទី១២ថ្មីៗនេះ អង្គការស៣​បានរៀប​ចំ​ប្រលងជ្រើសរើសសិស្សអាហារូបករណ៍ចំនួន[១៦០]នាក់ ឲ្យចូលសិក្សាជំនាញពិសេសៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

(១) ជំនាញសរសេរព័ត៌មាន ក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មាន ជ្រើសរើសចំនួន១០០នាក់

(២)​ ជំនាញពិធីករពិធីការិនីទូទៅ ជ្រើសរើសចំនួន៣០នាក់

(៣) ជំនាញអានព័ត៌មានតាម​កាសែតក្នុង​កម្មវិធី​វិទ្យុវិភាគច្បាប់ ជ្រើសរើសចំនួន១០នាក់

(៤) ជំនាញខាងនិយាយ និងធ្វើបទបង្ហាញ ជ្រើសរើ០ចនួន២០នាក់

កាលបរិច្ឆេទចែកចាយ និងទទួលពាក្យសុំប្រលងអាហារូបករណ៍ ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ​តទៅ​រហូត​​​ដល់ថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១។

វិញ្ញាសាប្រលងរួមមាន៖ ភាសាខ្មែរ វប្បធម៌ទូទៅ ការសរសេរអត្ថបទ និងភាសាអង់គ្លេស ដោយឡែក​ជំនាញ​ពិធីករ និងអានព័ត៌មានតាមកាសែតត្រូវឆ្លងកាត់ការសម្ភាសន៌ផ្ទាល់មាត់។

កាលបរិច្ឆេទប្រលង ៖ ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១

ព័ត៌មាន្ថែមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ៖

០៩៧ ៥៣៧ ៧៣ ៥៥

០១៧ ៣៧​ ៧៣ ៥៥

០៧៦ ៧០០ ៤៤៤ ៧

សូមទៅកាន់អង្គការស៣ ចូលតាមស្តុបវត្តនាគវន្ត រំលងពីវត្ត៣ផ្លូវ គឺស្ថិតនៅលើផ្លូវ៦១២z!

ផ្ដល់អាទិភាពចំពោះសិស្សានុសិស្សតាមបណ្ដាខេត្ត!

Resource:  http://korkhorjournal.wordpress.com/2011/07/31/%E1%9E%85%E1%9E%84%E1%9F%8B%E1%9E%92%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9E%BE%E1%9E%A2%E1%9F%92%E1%9E%93%E1%9E%80%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%82%E1%9E%8F-%E1%9E%96%E1%9E%B7%E1%9E%92%E1%9E%B8%E1%9E%80%E1%9E%9A/

 

 

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :