បទបំពេរកំណាព្យ

Publié juillet 12, 2011 par HENG Oudom

 សូធ្យបែបបំពេរកំណាព្យ

                                           ១.ឱសត្វមាន់ព្រៃ ល្ងាវអីៗ ក្បែរអាស្រម

                                           យើគ្រឹស្នា ឱគ្រឹស្នា យើគ្រឹស្នា

                                           ឱមាសមុំ កូនអើយ កុំយំ

                                           ម្ដាយនៅៗ ឱបំពេរ​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។​

                                           ២.​​​​​​​​​​​​​​​​ ឱសត្វរៃអើយ ហើយចុះដូច យំអីៗ ក្បែរអាស្រម

                                           យើគ្រឹស្នា ឱគ្រឹស្នា យើគ្រឹស្នា

                                           ឱមាសមុំ កូនអើយ កុំយំ

                                           ម្ដាយនៅៗ នៅនេះទេ ។

                               ​៣.ឱប៉ីពកអើយ​​​​​​ ហើយចុះដូច ផ្លុំអីៗ ក្បែរអាស្រម

                               យើគ្រឹស្នា ឱគ្រឹស្នា យើគ្រឹស្នា

                                           ឱមាសមុំ កូនអើយ កុំយំ

                                           ម្តាយនៅៗ ថ្នមបំពេរ ។

                                           ៤.អាអើយ អើយ កូនអើយកុំយំ

                                           ម្ដាយនៅៗ ថ្នមបំពេរ ៕

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :