«រន្ទះ»

by ហ.ឧត្តម ១៣ មិថុនា ១១

ធម្មជាតិប្រែប្រួ                           អាកាសរមួល                            ដីខ្លោចស្លាប់ប្រាណ

ព្រៃឡង់ខូចខាត                        ត្រូវមនុស្សរំខាន                       ត្រីនៅលែងបាន

ព្រោះមានទឹកពុល។

រន្ទះឈប់បាញ់                            ឈើ ត្នោត ក្រឡាញ់                 បែរបាញ់ទារបុល

ចំជនស្លូតត្រង់                             ជនចិត្តខ្មៅរុល                            មិនដែលអំពុល

ព្រោះជ្រករន្ទះ។

Publicités

6 commentaires

  1. មិត្ត
    គ្នាដូច​ជា​យល់​មិន​ច្បាស់ «រិះគន់ស្ងួតជែសម៉ង!» អាច​និយាយ​ឲ្យ​បាន​វែង​ជា​នេះ​បន្តិច​បាន​ទេ..

    Réponse

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s