ព្រលិត

Publié juin 6, 2011 par HENG Oudom

ព្រលិត

ស្នេហយើងរសាត់         ​    រសាយព្រាត់បាត់់               ​​  ព្រាត់បានត្រឹមទុក្ខ

ត្រឹមទាមជាប់ប្រាណ        ជាប់ប្រាសបាត់មុខ              បាត់មាត់គ្មានសុខ

គ្មានសាន្តសោកស្តាយ។

សោកស្តាប់ស្នេហា           ស្នេហហើយរៀមរ៉ា              រៀមរស់ត្រឹមកាយ

ត្រឹមកើតរែងគិត                 រែងគាំងមិនណាយ               មិនណាឆោមឆាយ

ឆោមឆើតប្រែថ្មី។

ប្រែថ្មដួងចិត្ត                       ដួងចន្ទ្រពិសិដ្ឋ                        ពិសាលពិសី

ពិសោធន៏ប្រែក្លាយ            ប្រែខ្លៅអប្រិយ                        អាប់ប្រៀបចិត្តស្រី

ចិត្តស្រាលរេរា។

រេរកអ្នកផ្សេង                      ​អ្នកផ្សាយសម្លេង                   សម្លក់ឫកពា

ឫកពេលចួបប្រុស              ចួបប្រាយមាយា                     មារយាទពំងា

ពុំងាយមើលដឹង។

មើលដៀងដាក់ប្រុស         ដាក់ប្រៀបមិនខុស                មិនខានព្រលឹង

ព្រលិតដូចអូន                     ដូចអើតពីបឹង                          ពីបាតពេលហ្នឹង

ពេលនេះឡើងកូត៕

~ by Sovannarun T.

Posted in: http://sovannaruntay.wordpress.com/2011/06/05/%E1%9E%96%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%9B%E1%9E%B7%E1%9E%8F/

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :