ចរិតឆ្កែ

Publié juin 4, 2011 par HENG Oudom

ចរិតឆ្កែមាន​ច្រើនបទបែប​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​                              នឹងស្ដីសង្ខេបតែត្រឹមដប់

ឆ្កែមួយកើតរោគឆ្កួតឡែឡប់                           ឆ្កែនេះគួរស្អប់ក្រៃកន្លង។

ឆ្កែមួយចូលចិត្តដើរខាំគេ                                 ឆ្កែនេះចិត្តរេកុំសាកល្បង

ឆ្កែមួយមិន​ចូលផ្ទះតែម្ដង                                ឆ្កែនេះគួរចងច្រវាក់ក។

ឆ្កែមួយដើរលួចសាច់ព្រៀងលាន                   ឆ្កែនេះពិតគ្មានគិតគេក្រ

ឆ្កែមួយអែបអបម្ចាស់ត្រេកអរ                         ឆ្កែនេះពិតល្អតែខាងក្រៅ។

ឆ្កែមួយអំនួតអាងម្ចាស់​ឯង                             ឆ្កែនេះសម្ដែងចរិតខ្លៅ

ឆ្កែមួយដេញខាំឆ្មាលឿនស្លៅ                         ឆ្កែនេះចិត្តខ្មៅអាងអំនាច។

ឆ្កែមួយមិនព្រុសតែចេះខាំ                              ឆ្កែនេះចំនំាឫកកោងកាច

ឆ្កែមួយខាំម្ចាស់គួរខ្លបខ្លាច                             ឆ្កែនេះពិតអាចបង្កគ្រោះ។

ឆ្កែមួយដើរខាំឆ្កែកន្តៀត                                 ឆ្កែនេះខ្មីឃ្មាតសាងរឿងឈ្លោះ​

ចរិ​តឆ្កែទាំងដប់នេះខ្ពស់                                 ឆ្កែទាំងនេះរស់លើផែនដី៕

​​                                                                             —S. TAY, Sun, 08/11/09

Web:  http://sovannaruntay.wordpress.com/2011/05/29/%E1%9E%85%E1%9E%9A%E1%9E%B7%E1%9E%8F%E1%9E%86%E1%9F%92%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%AC%E1%9F%82/

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :