«ផោម (POUM)»

Publié mai 23, 2011 par HENG Oudom

ផោម (POUM

Break Wind

ពាក្យផោមមួយមាត់ ដូចធម្មតា     The “POUM” one word is normal

តែបើពិចារ គិតឲ្យវែង                   But if take into consideration
អាចចែកជាពីរ មិនមែនលេង       It can divide into two parts

អ្នកមានផោម ផ្សេងពីអ្នកក្រ។      POUM of rich and poor are different.

អ្នកមានអ្នកទ្រើស ពេលគេផោម  When the rich or high rank’s POUM,

អ្នកតូចអ្នកក្រោម ចោមត្រេកអរ  Subordinate or low see happily
បញ្ចើចបញ្ចើ ព្រួតទាំងស្រ            and appreciate

ថាដើរខ្យល់ល្អ មើលសាច់គេ ។      as well as they are healthy.

ខ្លះទៀតទោះស្អុយ មិនហ៊ានស្តី      Even it was so bad smell, but still ignore,

ទ្រាំស្ងៀមធ្វើហី បន្ទរទ្វេ                not only just silence, but also appreciate
ផោមធូម្ល៉ឹងៗ ទើបបានគេ             that because they’re good health

ធូធារម្ល៉េះទេ សុំពឹងពាក់ ។             that’s why they are rich whom we can ask for.

បើអ្នកក្រផោម គេចោមជេរ         If the poor‘s POUM, they blame

ថាស្អុយម្ល៉េះទេ ជួនចង់ធាក់           so bad smell, sometimes may be kicked

រអ៊ូបណ្តេញ គ្មាននាងអ្នក            complained and asking out, saying

ក្តិតវាអត់លក្ខណ៍ បានជាល្ហាម៕   “you are so bad that’s why you are poor”.

By: PROEUNG Pranit

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :