សួស្តីឆ្នាំថោះ!

សួស្តីឆ្នាំថោះ!     បទកាកគតិ

 1. សួស្តីឆ្នាំថ្មី                  ឆ្នាំថោះវាងវៃ                  ឆ្នាំយុត្តិធម៌
  ឆ្នាំតុលាការ               ស្មោះត្រង់បវរ                 ឆ្នាំថែពូជល្អ
  ជាតិបានសុខសាន្ត ។
 2. សួស្តីឆ្នាំថ្មី                  ឆ្នាំផ្តល់សិរី                     ឲ្យខ្មែរជួបឋាន
  ទសពិធរាជធម៌          ប្រសើរកល្យាណ                        រាស្រ្តជួបមិនខាន
  សង្គមថ្លៃថ្លា។
 3. សួស្តីឆ្នាំថ្មី                  ឆ្នាំថោះផុតភ័យ              ទុក្ខក្នុងកាយា
  ឆ្នាំនាំខ្មែរសុខ             ទូទាំងរដ្ឋា                      ខ្មែរឈប់ខ្លោចផ្សារ
  គ្រោះចរាចរណ៌។
 4. សួស្តីឆ្នាំថ្មី                  ឆ្នាំថោះប្រពៃ                  មានចិត្តស្មោះសរ
  ឆ្នាំអ្នកដឹកនាំ              ប្រាជ្ញាថ្លាល្អ                    ឆ្នាំខ្មែរសាទរ
  យុត្តិធម៌តុលាការ។
 5. សួស្តីឆ្នាំថ្មី                  ឆ្នាំម៉ែប្រពៃ                     ស្មោះនឹងស្នេហា
  ឆ្នាំចេះលៃលក           ផ្ទេរផ្ទូរវិជ្ជា                      មើលថែបុត្រភ្ញារ
  ជំនួសស្វាមី។
 6. សួស្តីឆ្នាំថ្មី                  ឆ្នាំនាំអភ័យ                    សត្វលើផែនដី
  ឆ្នាំឈប់សម្លាប់          ឈប់បាញ់បក្សី               ឆ្នាំឈប់កាប់ព្រៃ
  រានយកចម្ការ។

7.  សួស្តីឆ្នាំថ្មី                  ឆ្នាំជូនពរជ័យ                 ខ្មែរទាំងរដ្ឋា
ទោះនៅក្នុងស្រុក       ក្រៅស្រុកដែរណា           ស្គាល់តែសុខា
សុភមង្គលអើយ។
ព្រលឹមថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១១
( ម៉ោង ១យប់) និពន្ធដោយ យី ឆេងអ៊ួ (ប៉េង) បណ្ណារក្សខ្មែរ

Publicités

Un commentaire

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s