«ទេវតាឆ្នាំថ្មី»

ទេវតាឆ្នាំថ្មី

By Tararith

ទេវតាឆ្នាំចាស់បានផ្លាស់ប្ដូរ            ខ្មែរទាំងនគរសាទរក្រៃ

រៀបចំពិធីទាំងយប់ថ្ងៃ                    ទទួលពរជ័យពីព្រះអង្គ។

ទេវតាឋានលើចែកអំណាច            គំរូអង់អាចល្អផូរផង់

ដឹកនាំប្រជាឲ្យត្រចង់                     តម្រង់ជាតិខ្មែររកសុខសាន្ដ។

ទេវតាចុះចេញពីតំណែង                ពុំដែលកំហែងឬរំខាន

ទឹកចិត្តព្រះអង្គមិនសាមាន្យ            ប្ដូរតាមសង្រ្កាន្ដជាលំដាប់។

ឡើងកាន់តំណែងដោយសុចរិត      លោកមិនដែលគិតកាប់សម្លាប់

ឬនាំឲ្យមនុស្សជាតិឈឺចាប់            ធ្វើតាមតែច្បាប់ធម្មជាតិចែង។

ចំណែកឯមនុស្សលើលោកីយ៍         កាន់កាប់ផែនដីឲ្យចំបែង

មានយសសាបព្រោះលើជាតិឯង    បង្កភ្លើងផ្សែងគ្មានប្រណី។

រឹបយកលំនៅឥតមេត្តា                  ឈើព្រៃកាប់ឆ្កាវាតយកដី

ទឹកភ្នែកខ្មែរស្រក់ហួតរីងរៃ              ទេវតាឆ្នាំថ្មីរំលែកផង៕​

ដកស្រង់ ៖ ទេវតាឆ្នាំថ្មី

Publicités

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s