«មនុស្សនិងឆ្កែ» ដោយ លីម-ចំរើន

Publicités

Un commentaire

  1. តាមពិតទៅមនុស្សគឺជាសភាវៈដែលល្អជាងគេ ហើយក៍ជាសភាវៈដែលអាក្រក់ជាង​គេ​ដែរ!

    Réponse

Laisser un commentaire

Choisissez une méthode de connexion pour poster votre commentaire:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s